top of page

community art 

사업명

지역

 

 

 

기간

내용

 

 

 

 

 

 

 

일, 놀이 꿈이 피어나는 학습마을 공동체

경기도 성남시 도촌동 섬마을/

삼평동 봇들마을2단지

금광동 금빛마을

 

2012년~

경력단절 여성들의 문화매개자(마을디자이너) 양성 

문화예술을 매개로 한 마을공동체 프로그램

 

 

학습마을 공동체

일, 놀이, 꿈이피어나는 학습마을 공동체
2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

DSCN5895

DSCN5895

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

2016.11

DSCN6122

DSCN6122

Flickr - 1214학습마을축제

Flickr - 1214학습마을축제

DSCN6121

DSCN6121

DSC03561(1).JPG

DSC03561(1).JPG

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

DSCN6118

DSCN6118

DSC03943.JPG

DSC03943.JPG

DSCN6081

DSCN6081

DSCN6063

DSCN6063

DSCN6025

DSCN6025

DSCN6035

DSCN6035

Flickr - 2014 학습마을 캠프

Flickr - 2014 학습마을 캠프

DSCN6053

DSCN6053

DSCN6024

DSCN6024

DSCN5996

DSCN5996

DSCN5994

DSCN5994

DSCN5976

DSCN5976

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

DSCN5948

DSCN5948

DSCN5944

DSCN5944

DSCN5937

DSCN5937

DSCN5928

DSCN5928

DSCN5899

DSCN5899

금빛마을 학습공동체 미술치료프로그램44

금빛마을 학습공동체 미술치료프로그램44

SAM_4115.jpg

SAM_4115.jpg

20140626_121324.jpg

20140626_121324.jpg

CAM00844(1).jpg

CAM00844(1).jpg

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

SAM_4068.jpg

SAM_4068.jpg

CAM00012.jpg

CAM00012.jpg

DSCN3772.JPG

DSCN3772.JPG

Flickr - 1214학습마을축제

Flickr - 1214학습마을축제

20141017동화송_공연연습3.jpg

20141017동화송_공연연습3.jpg

Flickr - 1214학습마을축제

Flickr - 1214학습마을축제

20140926_마을신문_우리동네에_대해_알아봐요.jpg

20140926_마을신문_우리동네에_대해_알아봐요.jpg

20140808-4회_기본티_만들기.jpeg

20140808-4회_기본티_만들기.jpeg

5월19일_우쿨렐레_수업.jpg

5월19일_우쿨렐레_수업.jpg

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 2013.12.jpg

Flickr - 2013.12.jpg

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 2013학습마을공동체-금빛마을현판식

Flickr - 1214학습마을축제

Flickr - 1214학습마을축제

Flickr - 1214학습마을축제

Flickr - 1214학습마을축제

Flickr - 1214학습마을축제

Flickr - 1214학습마을축제

마을컨설팅

bottom of page